Nazwa usługi: Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ulica 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel. 58 66 13 541
fax. 58 62 18 098
pokój nr 1.
Adres do korespondencji:
3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
poniedziałek - piatek: 8:30 - 20:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
   
Sposób załatwienia sprawy: Do aktualizacji oraz do wprowadzania danych do Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych stosuje się Ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Ankieta przekazywana jest każdej organizacji pozarządowej rejestrującej się/dokonującej zgłoszenia w Urzędzie Miasta Gdyni/jednostce podległej lub pobierana z inicjatywy organizacji. Dane zawarte w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, za wyjątkiem informacji objętych ochroną danych osobowych udostępniane są poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni oraz poprzez Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, wszelkie zmiany oraz wpisy w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych dokonywane są w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia przyjęcia Ankiety. Dodatkowych informacji udziela Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Inne
Zarządzenie Nr 7757/2012/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 września 2012r.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 68016_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: