Nazwa usługi: Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ulica 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel. 58 66 13 541
fax. 58 62 18 098
pokój nr 1. Adres do korespondencji: 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia
poniedziałek - piatek, 9.00-19.00:

   
Wymagane dokumenty:
  • Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
   
Sposób załatwienia sprawy: Do aktualizacji oraz do wprowadzania danych do Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych stosuje się Ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
Ankietę można pobrać ze strony www.gdyniapozarzadowa.pl (zakładka „Baza organizacji”) lub bezpośrednio w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Ankietę można złożyć w biurze GCOP osobiście lub mailowo na adres biuro@gdyniapozarzadowa.pl. Dodatkowych informacji udziela Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała nr XXXV/1136/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
Inne
Roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 68016_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: