Nazwa usługi: Użytkowanie lokalu Urzędu Miasta w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych
ulica 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel. 58 66 23 678
fax. 58 62 18 098
Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
  • zapotrzebowanie na użytkowanie lokalu Urzędu Miasta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
  • ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych
   
Sposób załatwienia sprawy: Lokal udostępniany jest na wniosek: "Zapotrzebowanie na użytkowanie lokalu Urzędu Miasta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych" wraz z załącznikiem: Ankietą Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Wniosek należy złożyć do dnia 10 czerwca każdego roku na spotkania cykliczne/całoroczne lub z dwutygodniowym wyprzedzeniem na spotkania jednorazowe. Lokal udostępniany jest na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielem organizacji pozarządowej i przedstawicielem Prezydenta Miasta Gdyni. Lokal udostępniany jest nieodpłatnie do realizacji celów statutowych organizacji. Lokal udostępniany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 20:00 oraz w szczególnych przypadkach w soboty. Regulamin korzystania z lokalu oraz wzór Porozumienia dostępny jest na portalu internetowym www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Dodatkowe informacje dostępne są w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Inne
Wieloletni Program Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
Inne
Zarządzenie Nr 11628/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 lipca 2013r.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 68016_fileot.doc
50031_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: