Nazwa usługi: Użytkowanie lokalu w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych
ulica 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel. 58 66 23 678
fax. 58 62 18 098
Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
  • ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych
  • wniosek o zapotrzebowanie na użytkowanie lokalu GCOP
   
Sposób załatwienia sprawy: Lokal udostępniany jest nieodpłatnie do realizacji celów statutowych organizacji. Lokal udostępniany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00 oraz w szczególnych przypadkach w soboty, po wcześniejszym ustaleniu. Dodatkowe informacje dostępne są w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała nr XXXV/1136/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
Inne
Roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 50031_fileot.doc
68016_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: