Nazwa usługi: Konsultacje księgowe, organizacyjne i prawne dla organizacji pozarządowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ulica 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel. 58 66 13 541
fax. 58 62 18 098
pokój nr 1.

   
Wymagane dokumenty:
     
  Sposób załatwienia sprawy: Konsultacje są cykliczne, organizowane w zależności od zapotrzebowania i zgłaszanych potrzeb. W ramach organizowanych konsultacji zgłoszenia dokonuje się poprzez zgłoszenie potrzeby skorzystania z konsultacji w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (osobiście, telefonicznie lub mailowo biuro@gdyniapozarzadowa.pl). Konsultacje są nieodpłatne i skierowane są do osób działających w obszarze NGO. Z doradztwa mogą skorzystać organizacje zarejestrowane w Gdyńskim Banku Danych oraz organizacje będące w trakcie rejestracji. Dodatkowe informacje oraz potwierdzenie dostępności poszczególnych terminów konsultacji dostępne w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
     
  Opłaty:

  Brak

     
  Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
     
  Tryb odwoławczy: Brak
     
  Podstawa prawna: Inne
  Uchwała nr XXXV/1136/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
  Inne
  Roczny Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
     
  Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
     
  Formularz elektroniczny:
     
  Formularze tradycyjne:
     
  Dokumenty dodatkowe:
     
  Usługi powiązane: