Nazwa usługi: Konsultacje z rachunkowości dla organizacji pozarządowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ulica 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel. 58 66 13 541
fax. 58 62 18 098
pokój nr 1.

   
Wymagane dokumenty:
  • Wnisek/zgłoszenie udziału w konsultacjach z rachunkowości i księgowości.
   
Sposób załatwienia sprawy: Konsultacje są cykliczne, organizowane w zależności od zapotrzebowania i zgłaszanych potrzeb. W ramach organizowanych konsultacji zgłoszenia dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie wzoru zgłoszenia. Konsultacje są nieodpłatne i skierowane są do osób odpowiedzialnych za sprawy księgowe w organizacjach. Z doradztwa mogą skorzystać organizacje z siedzibą w Gdyni, zarówno już zarejestrowane jak i w trakcie rejestracji lub organizacje działające na rzecz mieszkańców Gdyni. Na konsultacje mogą się zgłosić maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji. Dodatkowe informacje oraz potwierdzenie dostępności poszczególnych terminów konsultacji dostępne w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1536 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 70821_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: