Nazwa usługi: Głosowanie korespondencyjne
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 6688732-34, 58 6688753
fax. 58 66 88 767
Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się na parterze, pokój nr 8, przesłać pocztą elektroniczną, faksem na adres Referat Ewidencji Ludności i Meldunków lub złożyć na półpiętrze w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków pokój nr 60.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00: , sobota: 8:00 - 14:00:

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego.
   
Sposób załatwienia sprawy: Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się do 15 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy doręczany jest wnioskodawcy do rąk własnych za pisemnym pokwitowaniem odbioru.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta za wyjątkiem wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności).
   
Opłaty:

Wolne od opłat.

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni przed dniem wyborów.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 15, z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 95278_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: