Nazwa usługi: Wydanie karty "Gdynia Rodzinna"
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 700
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 223.
poniedziełek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami. W przypadku: dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć kopię postanowienia sadu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (oryginał do wglądu),
  • dziecka posiadającego inne nazwisko do wniosku należy dołączyć kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu),
  • gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gdyni do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na terenie miasta Gdyni (np. zaświadczenie z US lub kopię PIT-u bez widocznych kwot),
   
Sposób załatwienia sprawy: Odbiór karty rodzinnej następuje, zgodnie z wolą wnioskodawcy;
- osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 w łączniku na parterze budynku stanowisko nr 2
- za pośrednictwem poczty
   
Opłaty:

Bez opłat.

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr XXXIII/716/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 28.sierpnia 2013r.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 77858_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: