Nazwa usługi: Dopisanie do spisu wyborców
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 626-26-26
fax. 58 668-87-67
Numer pokoju: 60
od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00, w soboty: od 8:00 do 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o dopisanie do spisu wyborców dostępny w wersji elektronicznej
   
Sposób załatwienia sprawy: Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

1.właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2. w której czasowo przebywa;

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy, a stali mieszkańcy gminy mogą dopisać się do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym są zameldowani na pobyt stały
   
Opłaty:

bez opłat

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z kpa
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Usługa już niedostępna
   
Formularze tradycyjne: wniosek do spisu prezydent RP nowy.doc
wniosek do spisu prezydent RP nowy żołnierze.doc
   
Dokumenty dodatkowe: MSWiA klauzula inofrmacyjna rejestr wyborców..pdf
   
Usługi powiązane: