Nazwa usługi: Dopisanie do rejestru wyborców na wniosek wyborcy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 728
fax. 58 66 88 767
pokój nr 60.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz elektroniczny.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2) w której czasowo przebywa;

UWAGA!
w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz
w wyborach wójta prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy, a stali mieszkańcy gminy mogą dopisać się do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym są zameldowani na pobyt stały.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5.01.2011r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Nie można już złożyć wniosku 0n-line
   
Formularze tradycyjne: wniosek o dopisanie do spisu wyb. samorządowe.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: