Nazwa usługi: Rejestracja psów z terenu gminy Gdynia, które ukończyły 2 miesiące życia
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 480, 58 66 88 482
fax. 58 66 88 470
pokój nr 515-516. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek.
   
Sposób załatwienia sprawy: Właściciel psa powinien zgłosić się do Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24 pok. 515-516 w celu:
- złożenia formularza rejestracyjnego;
- pobrania metalowej zawieszki z numerem rejestracyjnym psa.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Od ręki.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Inne
Rejestracja psów (oprócz psów należących do ras uznanych za agresywne) jest dobrowolna.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 87344_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: