Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

Cyfrowy Urząd

Cyfrowy Urząd (CU) to portal umożliwiający jednostkom administracji samorządowej świadczenie usług publicznych poprzez Internet. Komunikacja i wymiana dokumentów między obywatelem a  urzędem odbywa się poprzez formularze elektroniczne zwane również dokumentami elektronicznymi. Każda osoba posiadająca profil zaufany w systemie ePUAP lub dysponująca podpisem kwalifikowanym, ma możliwość załatwienia spraw, drogą elektroniczną. W zależności od typu świadczonej usługi możliwe jest również przesłanie dokumentu bez konieczności jego podpisania.

 

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

 

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta 

Każdy użytkownik, który chce w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje CU, powinien założyć konto na portalu. Ułatwia to w sposób znaczący wymianę informacji i kontrolę wszystkich prowadzonych spraw. Użytkownik ma możliwość założenia nowego konta poprzez rejestrację na portalu lub poprzez zalogowanie z wykorzystaniem danych autoryzacyjnych do konta na ePUAP (patrz Logowanie do systemu).

 


Uwaga: podczas pierwszego logowania przy użyciu danych z ePUAP, system automatycznie założy konto na platformie cyfrowego urzędu.


 

W celu założenia nowego konta, należy na stronie głównej CU, wybrać zakładkę Logowanie, znajdującą się w górnym menu, a następnie w wyświetlonym oknie, użyć odnośnika Zarejestruj się.

 

 

System wyświetli formularz rejestracji, który należy uzupełnić właściwymi danymi.

 

 3

 

Należy pamiętać, że informacje, które podajemy, będą automatycznie wykorzystywane w formularzu elektronicznym, dlatego warto podać ich jak najwięcej.

Pola oznaczone ‘*’, są obowiązkowe i nie mogą pozostać puste.

Po wypełnieniu formularza musimy zaznaczyć, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przebiegiem realizowanych procedur, oraz że zapoznaliśmy się z  Regulaminem portalu.

Dodatkowo możemy wskazać czy chcemy otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu nowego dokumentu.

Portal CU zabezpieczony został systemem reCAPTCHA. W celu wykonania rejestracji, należy rozpoznać znajdujący się na obrazku fragment celowo zniekształconego tekstu. W polu Przepisz tekst, wprowadzamy wyświetlane w formie graficznej, bądź tekstowej wartości.


Uwaga: teksty prezentowane w  reCAPTCHA, (czyli para kluczy generowana w formie obrazka) wytwarzane są automatycznie. W celu ich zmiany, należy posłużyć się przyciskiem Nowa podpowiedź (symbol dwóch strzałek).


 

 

Po wykonaniu wszystkich kroków, należy użyć przycisku Zarejestruj. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, otrzymamy link aktywacyjny do konta. Po potwierdzeniu rejestracji uzyskamy możliwość zalogowania się do systemu.

 

Cyfrowy Urząd

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

Logowanie do systemu

W celu zalogowania się do systemu, należy przejść do zakładki Logowanie, znajdującej się w menu górnym.

 

 

 

W polu Metoda logowania, należy wskazać, w jaki sposób chcemy zalogować się do systemu. Do wyboru są dwie opcje: E-mail/Hasło oraz ePUAP.

Wybierając opcję E-mail/Hasło, będziemy musieli podać e–mail i hasło, które wprowadziliśmy podczas rejestracji swojego konta.

W przypadku, gdy  posiadamy konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, możemy skorzystać z opcji logowania ePUAP.

 

Logowanie z wykorzystaniem danych z ePUAP

Wskazanie w oknie logowania wartości ePUAP pozwoli nam, na zalogowanie się do platformy CU przy wykorzystaniu opcji tzw. jednokrotnego logowania (SSO). Możemy wówczas posłużyć się danymi z portalu ePUAP (login i hasło) i wykorzystać je do uwierzytelnienia na CU.

 

 

 

 

 

Po wyświetleniu okna logowania w pola login oraz hasło, wpisz dane podane podczas rejestracji na portalu ePUAP.


Uwaga: pierwsze logowanie za pomocą SSO, spowoduje założenie konta na platformie CU.


Po zalogowaniu się za pomocą SSO ePUAP, system automatycznie powróci do widoku platformy CU.

Podczas pierwszego logowania zostaniemy przekierowani do formularza, w którym będziemy musieli zaznaczyć pola wyrażenia zgód wymagalnych oraz będziemy mieli możliwość wypełnienia pozostałych danych profilu interesanta, w tym wprowadzenia hasła, jako alternatywnej metody logowania się na dane konto.

 

 

Powiązanie konta w CU z kontem w ePUAP

Internauta ma możliwość założenia konta zarówno logując się przez SSO jak i bezpośrednio w CU. Dodatkowo po zalogowaniu się w CU, w ramach sesji ma możliwość zalogowania się przez SSO, co będzie skutkowało powiązaniem tego konta z odpowiednim na ePUAP. W celu wykonania powiązania należy skorzystać z zakładki Moje konto, a następnie przejść do katalogu Moje ustawienia.

W sekcji Logowanie, należy użyć przycisku Powiąż. System wyświetli okno logowania ePUAP, w którym należy wprowadzić odpowiedni Login i Hasło. Po powiązaniu obu kont system pobierze dane adresowe logującej się osoby przez SSO z ePUAP (login użytkownika ePUAP, imię, nazwisko oraz email). Dane te zostaną zapisane na koncie użytkownika w CU.

46

 

Po wykonaniu wyżej wymienionych kroków, podczas bezpośredniego logowania za pomocą SSO ePUAP, konto użytkownika w CU będzie kojarzone po wskazanych elementach. Oczywiście dodatkowo użytkownik może usunąć takie powiązanie oraz dokonać powiązania ponownie np. w przypadku, gdy na ePUAP zmienił adres email użytkownika.

 47

 

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

 

Zakładka Moje konto

Każdy zalogowany na platformie Cyfrowy Urząd użytkownik, ma dostęp do zakładki Moje konto, w której przechowywane będą wszystkie wysłane oraz odebrane dokumenty.

 

 

 

W zakładce Moje konto, mamy do wyboru kilka folderów, które ułatwiają poruszanie się wśród zawartych na koncie dokumentów:

Moje sprawy – na ekranie roboczym zostanie wyświetlona lista spraw przez nas zainicjowanych;

Odebrane – na ekranie roboczym zostanie wyświetlona lista dokumentów przychodzących w formie elektronicznej do nas z urzędu. Będzie to między innymi Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które generowane jest automatycznie, dla każdego wysłanego przez nas dokumentu;

Wysłane – na ekranie roboczym zostanie wyświetlona lista dokumentów wysłanych przez nas do urzędu;

Robocze – na ekranie roboczym zostanie wyświetlona lista tworzonych przez nas dokumentów oczekujących na dokończenie lub wysyłkę;

Płatności – na ekranie roboczym zostanie wyświetlona lista zrealizowanych przez nas płatności;

Moje Ustawienia – na ekranie roboczym zostanie wyświetlony formularz, w którym możemy wykonać korekty swoich danych lub usunąć konto;

Moje Operacje – na ekranie roboczym zostanie wyświetlona lista wykonywanych na naszym koncie akcji.

Jednym z elementów obszaru roboczego w zakładce Moje konto, jest pasek narzędzi, zlokalizowany w jego górnej części. Znajdziemy tam przyciski, które wyświetlają się i są aktywne w zależności od tego, w którym z folderów jesteśmy (Moje sprawy, Odebrane, Wysłane etc.) i jaki dokument na liście wybierzemy.

 

 

 

Pobierz – użycie przycisku spowoduje wyświetlenie następujących opcji:

• Formularz – narzędzie daje możliwość pobrania pliku XML dokumentu elektronicznego i zapisania go na dysku komputera,

• Wizualizację – narzędzie daje możliwość wygenerowania i zapisania wizualizacji dokumentu w formie pliku PDF,

• Załączniki – narzędzie daje możliwość pobrania załączników dodanych do usługi lub przysłanych przez urząd dokumentów,

Potwierdź odbiór – użycie przycisku umożliwia potwierdzenie odbioru dokumentu. Narzędzie dostępne jest dla pozycji Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPP). Po podpisaniu UPP otrzymamy dostęp do treści dokumentu;

Usuń – użycie przycisku umożliwia usunięcie wybranej pozycji z listy;

Pokaż – użycie przycisku umożliwia podgląd zawartości danego dokumentu;

Przejdź – przycisk dostępny w folderze Robocze, użycie przycisku umożliwia edycję niedokończonego formularza;

Weryfikuj - użycie przycisku umożliwia sprawdzenie poprawności złożonego w danym dokumencie podpisu elektronicznego.

 

 

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe


 

 

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Internauta, który chce wyszukać usługę elektroniczną na portalu, może skorzystać z kilku dostępnych ścieżek:

•             poprzez przeglądanie usług cieszących się największą popularnością wśród użytkowników: zakładka Najpopularniejsze;

 

 



• poprzez skorzystanie z alfabetycznego spisu usług: zakładka A-Z (lista prezentuje te zaczynające się na wybraną literę alfabetu. Litery, pod którymi nie kryją się żadne usługi są niewidoczne);

 

 

• do usługi można również dotrzeć korzystając z Wyszukiwarki dostępnej w górnym rogu strony portalu. Działanie wyszukiwarki jest standardowe. Należy wpisać słowo bądź frazę, które najlepiej opisuje poszukiwaną usługę, a następnie użyć symbolu lupy bądź klawisza Enter.

 

 

 

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

 

Opis i karta usługi

Internauta po odnalezieniu sprawy, którą chciałby załatwić, powinien kliknąć na nazwę usługi lub skorzystać z odnośnika Więcej, co spowoduje wyświetlenie Opisu usługi.

 

 

 

 

 

Opis usługi zawiera informacje dotyczące sprawy, oraz sposobu jej załatwienia.

 

 

Docelowo wiadomości zawarte w Opisie usługi, mają ułatwić procedurę przesłania dokumentu oraz upewnić nas czy dokonaliśmy odpowiedniego wyboru usługi. Po zapoznaniu się w opisem, w polu Wybór podmiotu, należy użyć przycisku Dalej.

 

 

 

Na kolejnym etapie zostanie wyświetlona Karta usługi, która obejmuje dodatkowe informacje o usłudze.

 

 

 

Karta usługi zawiera także elementy wynikające z uwarunkowań lokalnych i dotyczące sposobu załatwienia danej sprawy. W zależności od jej konfiguracji, użytkownik odnajdzie dodatkowe odnośniki, które umożliwiają wykonanie dalszych działań, np.:


formularz elektroniczny – formularz powiązany z daną usługą (patrz Wypełnianie formularza elektronicznego),
zapłać – przyciski umożliwiające dokonanie opłaty związanej z daną usługą (patrz Opłaty za usługę),
formularze tradycyjne – odnośnik umożliwiający pobranie formularza tradycyjnego,
dokumenty dodatkowe – odnośnik umożliwiający pobranie dodatkowych dokumentów,
usługi powiązane – odnośnik umożliwiający przejście do usług powiązanych z wyświetlaną usługą.

 

 

 

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

 

Wypełnianie formularza elektronicznego

Odnośnik do formularza elektronicznego znajdziemy w Karcie usługi.

 

 

 

Użycie przycisku umożliwia przejście do etapu wypełniania formularza.

 

 

 

Podczas wypełniania formularzy, możemy napotkać pola, o różnej charakterystyce działania. Poniżej opisano rodzaje poszczególnych pól wykorzystywanych w formularzach oraz ich sposób działania (wypełniania):


1) Pole Tekstowe – pole tego typu umożliwia wpisanie tekstu do 1000 znaków;

 


2) Pole Treści – pole tego typu umożliwia wpisanie przez użytkownika dłuższego tekstu. Wyświetlane jest w ramce umożliwiającej zamieszczenie kilku linijek tekstu w ramach jednego pola;

 

 

3) Rozwijane Pole – to pole umożliwia wskazanie jednej z dostępnych opcji umieszczonych na rozwijanej liście pojawiającej się po kliknięciu strzałki znajdującej się w na końcu tego pola;

 

 


4) Opcja – jest to grupa pól umożliwiająca wskazanie kilku opcji poprzez kliknięcie w puste kwadraciki znajdujące się przed nimi. Po kliknięciu w kwadracik pojawi się w nim symbol „haczyka”, który można zlikwidować klikając na niego ponownie;

 

 


5) Opcja z alternatywą - jest to grupa pól umożliwiająca wskazanie jednej opcji poprzez kliknięcie w puste kółko znajdujące się przed nimi. Po kliknięciu w puste kółko pojawi się w nim kropka wskazująca na wybraną pozycję. W grupie tej może być wskazana, tylko jedna z  opcji;

 

 


6) Pole daty - pole tego typu umożliwia korzystanie z podręcznego kalendarza, ułatwiającego wskazanie daty we właściwym dla danego formularza formacie (np. RRRR-MM-DD). Po kliknięciu w ikonkę kalendarza, znajdującej się na końcu pola pojawi się „karta” miesiąca kalendarzowego, na której należy wskazać właściwy dzień. W przypadku konieczności zmiany miesiąca i/lub roku, należy posłużyć się strzałkami znajdującymi się na górnej belce wyświetlonej „karty”;

 

 


7) Załącznik - pole tego typu umożliwi dodawanie załączników zapisanych na lokalnym dysku komputera;

 

 


Niektóre z wyżej opisanych pól mogą zostać określone, jako pola wymagalne i/lub pola walidowane.
Poniżej opisano charakterystykę obu z nich:


1) Pole wymagalne – jest to pole, które musi zostać uzupełnione, aby formularz mógł zostać wysłany/zapisany z powodzeniem. W przypadku nie wypełnienia, któregoś z wymaganych pól zostanie ono wyróżnione na czerwono a formularz nie zostanie wysłany dopóki pole nie zostanie uzupełnione;.

2) Pole walidowane – jest to pole, które musi być wypełnione w konkrety sposób, np. kod pocztowy lub adres e-mail. Przykład: w przypadku, gdy w polu ustawionym na możliwość wprowadzenia maksimum 30 znaków, a użytkownik wpisze większą ilość, system zakomunikuje o błędnie wypełnionym polu.

 


Po wyświetleniu formularza, należy uzupełnić wszystkie pola potrzebne do złożenia wniosku, zweryfikować wprowadzone dane (należy zwrócić uwagę na wszystkie dodatkowe odnośniki i  wskazówki zamieszczone w formularzu), a następnie użyć przycisku Przejdź dalej. System wyświetli kolejny etap realizacji, czyli wybór metody podpisu.

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

 

Podpisywanie usług


Przed wysłaniem usługi do urzędu, należy ją podpisać.


Uwaga: na tym samym etapie użytkownik ma do dyspozycji przycisk umożliwiający wygenerowanie formularza do pliku PDF. Przycisk Pobierz wizualizację, powoduje otwarcie okna z możliwością zapisania lub otwarcia pliku.


 

Po wypełnieniu formularza elektronicznego kolejnym etapem będzie wybór metody podpisu dokumentu. Użytkownik, który chce skorzystać z usług oferowanych przez urząd, powinien posiadać: adres e-mail (elektroniczną skrzynkę pocztową), oraz certyfikat kwalifikowany (tzw. podpis elektroniczny) lub profil zaufany oferowany przez ePUAP.

 


Uwaga: w  przypadku, gdyby podpis dla danej usługi nie był wymagany, na omawianym etapie, użytkownik będzie miał do dyspozycji przycisk Bez podpisu, którego użycie spowoduje wyświetlenie zabezpieczenia reCAPTCHY.


 

 

 

reCAPTCHA

 

 

 

Wybór metody podpisu:

 

 

 

Podpis kwalifikowany – to podpis, który został wystawiony jego właścicielowi z zastosowaniem odpowiednich procedur weryfikacji tożsamości, a klucz prywatny (służący do składania podpisów) jest przechowywany w sposób bezpieczny (np. na karcie elektronicznej). Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Po wyborze tej opcji, kolejnym krokiem będzie wskazanie certyfikatu kwalifikowanego i użycie przycisku Podpisz. Następnie system poprosi o podanie kodu PIN. Po zatwierdzeniu wprowadzonego numeru przyciskiem OK, system wyświetli kolejny etap Przejdź do wysyłki.

 

KROK 1.

KROK 2.

 

KROK 3.


Profil zaufany - bezpłatna metoda, umożliwiająca składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Użytkownik, który wybierze tę opcję zostanie przez system przekierowany na stronę logowania ePUAP (patrz strone epuap.gov.pl Pomoc). Podpisanie dokumentu profilem zaufanym realizowane jest poprzez wprowadzenie kodu weryfikacyjnego, który użytkownik otrzymuje w momencie składania podpisu, na wskazany podczas rejestracji w ePUAP adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie danych za pomocą kodu umożliwia wysłanie wniosku drogą elektroniczną do urzędu.

 


Uwaga: aby  uzyskać więcej informacji na temat profiulu zaufanego wejdź na: epuap.gov.pl.


 

 

 

Po podpisaniu formularza, należy użyć przycisku Wyślij.

 

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

 

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Po wypełnieniu formularza elektronicznego, podpisaniu i wysłaniu użytkownik otrzyma dokument elektroniczny potwierdzający doręczenie dokumentu do urzędu, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. UPP jest potwierdzeniem odbioru pisma przez urząd. Istnieje możliwość zapisania poświadczenia na dysku twardym komputera użytkownika.

 

 


Pobierz wizualizację UPP – użycie narzędzia umożliwia wygenerowanie i zapisanie UPP w postaci pliku PDF;
Pobierz UPP – użycie narzędzia umożliwi wygenerowanie i zapisanie UPP w postaci pliku XML.

 


Uwaga: poniżej zamieszczono przykładowe UPP. Wygenerowane UPP może różnić się od prezentowanego.


 

 

Każdy zalogowany użytkownik nie musi korzystać z opcji pobierania UPP, ponieważ system sam automatycznie pobiera i zapisuje UPP w zakładce Moje konto.

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

 

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

 


Uwaga: opłaty nie są pobierane za możliwość korzystania z usług elektronicznych. Wymagane są wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego określona przepisami procedura.


 

W Kracie usługi w sekcji Opłaty, odnajdziemy wykaz wszystkich wymaganych opłat, które należy wnieść przy załatwianiu sprawy, oraz narzędzia, które to umożliwiają.

 

 


Najlepiej wnieść opłatę, po wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu dokumentu korzystając z  przycisku Przejdź do płatności. Wniesienie opłaty po wysłaniu dokumentu, powoduje automatyczne powiązanie dokumentu z wniesioną opłatą, co ułatwi procedowanie sprawy w urzędzie.

 

 


Krok 1. Przycisk Zapłać (znajduje się w karcie usługi) lub Przejdź do płatności (przycisk pojawia się po podpisaniu i wysłaniu dokumentu) umożliwia przejście do wyboru metod płatności, użycie spowoduje wyświetlenie logo Przelewy24.

 


Uwaga: przelewy24 jest usługą świadczoną przez podmiot zewnętrzny. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za poprawność jej działania.


 

 


Krok 2. Kliknięcie na logo Przelewy24, spowoduje wyświetlenie formatki z danymi do przelewu.

Krok 3. Po uzupełnieniu wszystkich pól użytkownik może przejść do realizacji płatności używając przycisku Zapłać. Bardzo istotne jest, aby w polu Dotyczy podać nazwę sprawy, do której płatność się odnosi, ułatwi to powiązanie EPO (które wpłynie także do urzędu) z właściwą sprawą.

 


Uwaga: w zależności od konfiguracji karty usługi przez urząd, w polu Kwota, może być podana stała wartość lub edytowalna, której wysokość użytkownik będzie mógł modyfikować.


 


Krok 4. Użycie przycisku Zapłać, spowoduje wyświetlenie listy dostępnych form płatności. Wykonanie płatności spowoduje, że na koncie zalogowanego na CU użytkownika w zakładce Moje konto pojawi się EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Opłaty).

 


Uwaga: prezentowana poniżej lista banków, może ulec zmianie w zależności od działań podmiotu Przelewy24.


 

Drukowanie polecenia przelewu


Krok 1. Użytkownik, który nie chce dokonywać płatności, przy użycia opcji Przelewy24 powinien skorzystać z przycisku Wydruk (w karcie sprawy). Narzędzie umożliwia przejście do formatki z danymi do przelewu.


Krok 2. Po uzupełnieniu wszystkich pól formatki użytkownik może wygenerować i wydrukować polecenie przelewu, przy użyciu przycisku Pobierz.

 



Wydruk przelewu

 

 

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 


Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

W sytuacji, gdy urząd przyśle dokument do użytkownika, trafi on do folderu Odebrane, znajdującego się na koncie interesanta (zakładka Moje konto). Interesant zostanie poinformowany o pojawieniu się nowej pozycji w formie wiadomości na swój adres e-mail. Zanim użytkownik otrzyma dostęp do dokumentu, będzie musiał podpisać UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia), które jest odpowiednikiem papierowej zwrotki i jest dowodem na dostarczenie dokumentu interesantowi. W przypadku niepodpisania UPD przez interesanta w przeciągu 7 dni, od jego otrzymania, system wyśle na maila wiadomość przypominającą. Natomiast po 14 dniach UPD zostanie odesłane do urzędu, niepodpisane. Urząd uzna, że dokument został odebrany.

W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na podpisanie, po wskazaniu UPD z listy, należy użyć przycisku Potwierdź odbiór, a następnie wybrać jedną z metod podpisu (patrz Podpisywanie usług). Po podpisaniu i wysłaniu UPD, użytkownik otrzyma dostęp do właściwego dokumentu.

 

 

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Wymagania techniczne

Pozostałe

 

 

Wymagania techniczne 

Cyfrowy Urząd, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, funkcjonuje w oparciu o otwarte standardy i technologie:

a) system operacyjny: Microsoft Windows XP/Vista/7/8 oraz systemy oparte o Linuxa (bez obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego),

b) przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego): Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Firefox w wersji 22 lub nowszej, Google Chrome 28.x lub nowszej.

c) dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: system MS Windows XP/Vista/7/8 środowisko Java Sun 32 bit w wersji 1.7 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie do magazynu certyfikatów systemu Windows certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty oraz certyfikatów używanych do składania podpisu.

d) przeglądarki umożliwiające przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w szczególności Acrobat Reader w wersji 7 lub nowszej umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.

 

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Pozostałe

 

 

Pozostałe

Internauta odwiedzający stronę portalu CU, może skorzystać z dodatkowych odnośników zamieszczonych przez urząd.  W stopce strony odnajdziemy m.in.:

Pomoc – użycie odnośnika spowoduje wyświetlenie dokumentu ułatwiającego poruszanie się po stronie;
Regulamin – użycie odnośnika spowoduje wyświetlenie regulaminu dotyczącego warunków korzystania z portalu;
Mapa strony - użycie odnośnika spowoduje wyświetlenie mapy serwisu, czyli listę wszystkich (bądź najważniejszych) podstron serwisu ułożoną w sposób odzwierciedlający ich faktyczny układ i zależności między nimi.

Narzędzia znajdujące sie w górnym, prawym rogu witryny umożliwią zmianę wielkości czcionki, oraz zmianę kolorystyki wyświetlanego tekstu. Rozwiązanie jest użyteczne nie tylko dla osób niedowidzących, ale także dla większości internautów.

 

Cyfrowy Urząd

Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Logowanie do systemu

Zakładka Moje konto

Wyszukiwanie spraw/usług udostępnionych przez urząd

Opis i karta usługi

Wypełnianie formularza elektronicznego

Podpisywanie usług

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)

Opłaty za usługę - Elektroniczne Poświadczenie Opłaty (EPO)

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD)

Wymagania techniczne

  

Metryka
Liczba odwiedzin: 35054
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Gdyni
Osoba wprowadzająca informację: Kamil Łukasik
Osoba odpowiedzialna za informację: Madkom Madkom
Czas wytworzenia: 2014-03-26 08:56:05
Czas publikacji: 2020-01-21 12:57:15
Data przeniesienia do archiwum : Brak danych