Nazwa usługi: Użyczenie nieruchomości
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Administrowania Gruntami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 503, 58 66 88 506, 58 66 88 529, 58 66 88 507, 58 66 88 505
fax. 58 66 88 502
pokój nr 427, 426, 421, 337.

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o użyczenie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i mapką geodezyjną z zaznaczonym terenem, ewentualnie wypis z KRS-u.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia uzyskanie użyczenia nieruchomości gminnych.
Umowa użyczenia, wpłata kaucji z tytułu zabezpieczenia przedmiotu użyczenia, protokolarne przejęcie terenu (zwrot kaucji).
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: 1 miesiąc.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Inne
przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami
Inne
ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: