Nazwa usługi: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Promocji i PR
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 668 25 36
fax.
e-mail: turystyka@gdynia.pl pokój nr 507 Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu.
  • Opinia sanitarna dla obiektu noclegowego wydana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni.
   
Sposób załatwienia sprawy: Pozytywne rozpatrzenie wniosku i wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211)
Rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327)
Ustawa
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221)
   
Inne informacje: 1. Do złożenia wniosku niezbędna jest opinia sanitarna dla obiektu noclegowego wydana przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gdyni. Szczegółowej informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, tel. 58 620 17 98, e-mail: hig.komunalna@psse.gdynia.pl 2. Istnieje obowiązek pobierania opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Szczegółowej informacji udziela Wydział Podatków UM Gdyni, tel. 58 668 88 32, e-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl 3. Istnieje obowiązek zadeklarowania nieruchomości związanej z turystycznym najmem krótkoterminowym dla celów podatku od nieruchomości. Szczegółowej informacji udziela Wydział Podatków UM Gdyni, tel. 58 668 88 19, 58 668 82 50, e-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl 4. Obiekty zobowiązane są do przekazywania sprawozdań dla Urzędu Statystycznego na formularzu KT-1 lub KT-2. Szczegółowej informacji udziela Urząd Statystyczny w Rzeszowie, tel. 17 853 52 19 w. 216, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wpis do ewidencji obiektów noclegowych.pdf
Wniosek o wpis do ewidencji obiektów noclegowych.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: