Nazwa usługi: Odszkodowanie za drogi przejęte na rzecz gminy na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Zarządu Nieruchomościami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 504, 58 66 88 519, 58 66 88 531, 58 66 88 943
fax. 58 66 88 502
pokój nr 343.

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek właściciela nieruchomości/ użytkownika wieczystego lub z urzędu
  • kopia decyzji o podziale
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia uzyskanie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ujawnienie w księdze wieczystej Gminy Miasta Gdyni jako właściciela działki drogowej.
Tryb cywilno-prawny:
1) negocjacje w celu ustalenia wartości odszkodowania,
2) ugoda i wypłata odszkodowania.
Przy braku ugody sprawa kierowana jest do Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej w celu prowadzenia postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji o ustaleniu wartości i wypłacie odszkodowania.
   
Opłaty:

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

   
Czas załatwienia sprawy: Uzależniony od woli stron (negocjacje); minimum 2 m-ce.
   
Tryb odwoławczy: 14 dni od daty otrzymania decyzji o odszkodowaniu.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
- Art. 98
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: