Nazwa usługi: Wykreślenie hipoteki
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Mienia Skarbu Państwa
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 526
fax. 58 66 88 502, 58 66 88 947
pokój nr 424.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wykreślenie hipoteki
  • aktualny odpis księgi wieczystej
  • dokumenty potwierdzające spłatę hipoteki.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wykreślenie hipoteki wpisanej na rzecz Skarbu Państwa.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Ok. 1 miesiąc.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Inne
kodeks cywilny
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 41003_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: