Nazwa usługi: Zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie zieleni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Ogrodnika Miasta
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 62 07 286
fax. 58 62 07 286
Adres siedziby biura: al. Zwycięstwa 291 A 81-525 Gdynia I piętro, pokój nr 2.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek dotyczący składanej dokumentacji określający: przedmiot uzgodnień, zakres i adres inwestycji
  • dane inwestora
  • dane jednostki projektowej
  • dokumentacja projektowa – 2 egz.
  • uzgodnienia branżowe i inne mające wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe.
   
Sposób załatwienia sprawy: Uzgodnienie jest wydawane w formie opinii. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia wydania opinii.
   
Opłaty:

Nie podlega opłatom skarbowym z tytułu art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635.

   
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od dnia złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627)
Inne
zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 roky w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miasta Gdyni (MRMG z 2011 r. poz. 288 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 70388_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: