Nazwa usługi: Zaświadczenia o posiadanych licencjach, zezwoleniach i świadectwach kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
aleja Zwycięstwa 52/54
81-416 Gdynia
tel. 58 66 88 725
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 220, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
poniedziałek piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Podanie o wydanie zaświadczenia wraz z opłatą skarbową.
   
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie podania zostaje wystawione zaświadczenie.
W/w zaświadczenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
   
Opłaty:

Opłata skarbowa: 17zł za wydanie zaświadczenia.
Opłatę można uiścić w kasie UM Gdyni sala obsługi mieszkańców lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065- z dopiskiem "zaświadczenie".

Zaświadczenie (17.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni od daty złożenie podania.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1265 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 39657_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: