Nazwa usługi: Sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Zarządu Nieruchomościami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 936
fax. 58 66 88 502
pokój nr 342.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • mapka
  • Wniosek dzierżawcy gruntu
  • kopia umowy dzierżawy zawartej na czas okreslony, co najmniej na 10 lat
  • kopia pozwolenia na budowę
  • mapka.
   
Sposób załatwienia sprawy: Koszty wyceny nieruchomości oraz koszty opłaty notarialnej i wpisu do księgi wieczystej ponosi wnioskodawca.
Uchwała Rady Miasta o wyrażeniu zgody na sprzedaż.
Wycena nieruchomości.
Zarządzenie Prezydenta Miasta o warunkach sprzedaży.
Umowa notarialna.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Około 6 miesięcy.Terminy wynikają z procedury uzyskania opinii, podjęcia uchwały Rady Miasta, sporządzenia wyceny nieruchomości, przygotowania zarządzenia o warunkach sprzedaży.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
- Art. 37 ust. 3
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 71661_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: