Nazwa usługi: Uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Społecznych
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 566
fax. 58 66 88 595
II piętro, pokój nr 220. Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziełek, czwartek: 8:30 - 15:30

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek wraz z załącznikami.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni składa się w Urzędzie Miasta Gdyni ul. 10-go Lutego 24, w pokoju nr 220 na II piętrze, w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 15:30.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Udzielenie odpowiedzi w terminie miesięcznym od złożenia wniosku, pisma. Czas załatwienia sprawy - brak możliwości określenia jednolitego terminu dla wszystkich spraw, indywidualny dla każdej sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733)
Inne
Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1136/01 z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 38214_fileot.doc
41755_fileot.doc
43322_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: