Nazwa usługi: Zmiany umów najmu i użyczenia pomieszczeń użytkowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 944
fax.
IV piętro, pokój nr 431.
poniedziałek: 12.00-16.00, środa: 13.00-16.00, piątek: 8.00-10.30

   
Wymagane dokumenty:
  • Pismo oraz załączniki wynikające z treści pisma.
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Opłaty:   
Czas załatwienia sprawy: Udzielenie odpowiedzi w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Odpowiednio dłużej, jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania lub podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta.
   
Tryb odwoławczy: Prezydent Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)
Ustawa
Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93)
Ustawa
Ustawa z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
Ustawa
Ustawa z dnia 17.11.1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 64 r. Nr 43 poz. 296)
Ustawa
Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903)
Inne
akty prawa miejscowego
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: