Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości Gminy Miasta Gdyni w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Referat Polityki Gospodarowania Nieruchomościami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 532, 58 66 88 937
fax. 58 66 88 528
pokój nr 336a.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek właściciela (użytkownika wieczystegoi gruntu)
  • odpis z KW
  • mapka z zaznaczeniem gruntu.
   
Sposób załatwienia sprawy: 1. Umowa w formie aktu notarialnego: Uchwała RMG -Zarządzenie Prezydenta Miasta - protokół rokowań - akt notarialny;
2. Pisemna odmowa sprzedaży.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: W ciągu 1 miesiąca informacja do wnioskodawcy o wystąpieniu po opinie. Czas załatwienia sprawy jest uzależniony od czasu uzyskania niezbędnych opinii.
   
Tryb odwoławczy: Brak instancyjnego trybu odwoławczego.
Istnieje możliwość wystąpienia z interwencją do właściwego resortowo Wiceprezydenta Miasta.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741)
- Art. 4
- Art. 13
- Art. 35
- Art. 37
- Art. 67
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: