Nazwa usługi: Praktyka zawodowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Kadr i Szkoleń
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 87 96
fax.
Wydział Kadr i Szkoleń pokój 435
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • umowa o praktykę zawodową – zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a szkołą. Wzór do pobrania (zarządzenie nr 1130/03/IV/SO Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 marca 2003r.)
  • program praktyki przygotowany przez szkołę
  • indywidualna polisa ubezpieczeniowa od NNW na czas praktyki (w razie gdy szkoła nie zapewnia ubezpieczenia uczniom)
   
Sposób załatwienia sprawy: Formalności związane z zapewnieniem praktyki uczniom szkół ponadgimnazjalnych w komórkach organizacyjnych UM Gdyni (szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych i szkolenie z zakresu bhp).
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: W terminie zgodnym z umową zawartą pomiędzy Szkołą a Urzędem Miasta Gdyni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572)
- Art. 70 ust. 4
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)
- par. 7 ust. 1
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: