Nazwa usługi: Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Urzędzie Miasta Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 693
fax. 58 66 88 697
Kancelaria Urzędu Miasta Gdyni
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wykaz dokumentów i oświadczeń podanych w każdorazowym ogłoszeniu
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie kompletu dokumentów w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne UM Gdyni, upublicznione w BIP, na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz na stronie internetowej UM Gdyni, w określonym w ogłoszeniu czasie.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Określony w ogłoszeniu o wolnym stanowisku urzędniczym.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 2014 poz. 1202)
Inne
Zarządzenie nr 11291/09/v/s prezydenta miasta Gdyni z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie procedury naboru pracowników na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Gdyni.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: