Nazwa usługi: Ustalenie numeru porządkowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 858, 58 66 88 855
fax. 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl III piętro, pokój nr 305.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00, Składanie dokumentów w Kancelarii Ogólnej poniedziałek - piątek: 7:00 - 17:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku. Budynek będący przedmiotem wniosku o ustalenie numeru porządkowego należy wskazać na załączniku graficznym, którym może być:
  • kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub
  • kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
   
Sposób załatwienia sprawy: Zawiadomienie strony o ustaleniu numeru porządkowego.
Dokonanie wpisu w ewidencji gruntów i budynków.
Zawiadomienie organu meldunkowego o ustaleniu numeru porządkowego.

Numer porządkowy może być ustalony na wniosek właściciela nieruchomości lub innego podmiotu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Urząd Miasta nie składa wniosku o wpis w księdze wieczystej.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012r. w sprawie miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: