Nazwa usługi: Wymeldowanie z pobytu stałego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 6688729-30
fax. 58 6688767
Pokój nr 60
Od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku: , Od 8.00 do 14.00 w soboty:

   
Wymagane dokumenty:
  • druk „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
   
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie wymeldowania z pobytu stałego
   
Opłaty:

Bez opłat;
W przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł

Nr konta
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Tytuł wpłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia dla pana/pani (należy podać imię i nazwisko)

   
Czas załatwienia sprawy: Od ręki
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1290)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: klauzula informacyjna dot. przetwarzania danyc _ewidencja ludności.pdf
Pełnomocnictwo_meldunki-nowe.pdf
wniosek o wydanie zaświadczenia.doc
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego_maj 2020.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: