Nazwa usługi: Wydawanie kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
aleja Marszałka Piłsudskiego  52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-542
fax. 58 66 88 502
Kancelaria ogólna
poniedziałek - środa 8:00-14:30 : , czwartek NIECZYNNE : , piątek 8:00-14:30:

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   
Sposób załatwienia sprawy: - wydruk określonego zakresu i rodzaju mapy / przygotowanie kopii określonego dokumentu
- wydanie kopii mapy / kopii dokumentu
   
Opłaty:

Opłaty za dokumenty należy dokonać po otrzymaniu od pracownika Urzędu dokumentu obliczenia opłaty (DOO)
przelewem na konto na podstawie otrzymanej informacji o opłacie za wykonanie kopii mapy do celów informacyjnych oraz kopii dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Nr konta: 94 1440 1026 0000 0000 0033 5018

Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych drukowanej:
- format A4 – 23,70zł (kolor) 16,60zł (czarno-biała)
- format A3 – 39,50zł (kolor) 27,70zł (czarno- biała)
- format A2 – 63,20zł (kolor) 44,30zł (czarno-biała)
- format A1 – 94,90zł (kolor) 66,40zł (czarno-biała)
- format A0 – 158,10zł (kolor) 110,70zł (czarno-biała)

Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych cyfrowej:
- w skali 1:500 1 ha-20,00zł
- w skali 1:1000 1 ha-16,00zł

Dokumenty z zasobu goedezyjnego i kartograficznego:
- drukowane format A-4 3,20zł
- drukowane format A-3 4,80zł

Dokumenty z zasobu goedezyjnego i kartograficznego:
- elektroniczne dokument - 7,40 zł

Wysokość opłat wynika z załącznika do Prawa geodezyjnego i kartograficznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późń. zm.)

   
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie po dokonaniu opłaty
   
Tryb odwoławczy: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek-o-udostepnianie-materialow-PZGiK.xls
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: