Nazwa usługi: Wydawanie kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjno-kartograficznego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
aleja Marszałka Piłsudskiego  52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-542
fax. 58 66 88 502
Kancelaria ogólna
poniedziałek - środa 8:00-14:30 : , czwartek NIECZYNNE : , piątek 8:00-14:30:

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • 2. dowód wpłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: - wydruk określonego zakresu i rodzaju mapy / przygotowanie kopii określonego dokumentu
- wydanie kopii mapy / kopii dokumentu
   
Opłaty:

Wysokość opłat określa się w zależności od rodzaju i formatu dokumentu zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Poz. 897)

   
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie po dokonaniu opłaty
   
Tryb odwoławczy: -
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629, z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Załącznik_ wniosek o udostepnienie z powiatowego zasobu_09.11.2017 r..xls
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: