Nazwa usługi: Wydanie zgody na posiadanie psów należących do ras uznanych za agresywne
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 480, 58 66 88 482
fax. 58 66 88 470
pokój nr 515. Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela psa, nazwę rasy psa, płeć zwierzęcia (pies/suka) wiek zwierzęcia, jeżeli znane jest pochodzenie zwierzęcia, nr rodowodu lub nr metryki oraz nr tatuażu, jeżeli nie jest znane pochodzenie zwierzęcia, zapis "brak rodowodu", warunki i cel utrzymania zwierzęcia.
   
Sposób załatwienia sprawy: Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa.
   
Opłaty:

82 zł za zezwolenie na posiadanie/hodowlę psów ras uznanych za agresywne. Płatności:
przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni NORDEA BANK POLSKA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub gotówką w kasach Urzędu pok. nr 27 lub
gotówką w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach NORDEA BANK POLSKA odbywają się bezprowizyjnie).

Opłata za wydanie zgody na posiadanie psów należących do ras uznanych za agresywne (82.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 za pośrednictwem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
- Art. 10
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 68951_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: