Nazwa usługi: Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 481, 58 66 88 480
fax. 58 66 88 470

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia zarejestrowanie oraz uzyskanie zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych.
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego składa się droga elektroniczną przez platformę Cu lub w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO).
Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko albo nazwę oraz adres posiadacza sprzętu pływającego
- rodzaj sprzętu pływającego
- wymiary (długość/szerokość)
Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje korespondencyjnie
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Nr konta PKO BP 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Tytuł wpłaty: zaświadczenie o rejestracji łodzi
Kwota: 17 złotych

Płatność (17.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: 4 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 652)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001r., Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 1. 2016_wniosek_zaświadczenie_rejestracja łodzi_3.doc
1. 2016_wniosek_rejestracja łodzi_3.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: