Nazwa usługi: Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ocen Środowiskowych
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 490
fax. 58 66 88 470
pokój nr 518. Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie spełniające wymagania art. 81 ust. 2 Prawa geologicznego.
   
Sposób załatwienia sprawy: Zgłoszenia dokonuje ten, kto uzyskał zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196)
- Art. 81
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 59922_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: