Nazwa usługi: Zgłoszenie skarg/wniosków i petycji skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni i wiceprezydentów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Skarg i Interwencji
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 610, 58 66 88 609, 58 66 88 625
fax. 58 66 88 192
II piętro, pokój nr 215
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Korespondencja w zgłaszanej sprawie.
   
Sposób załatwienia sprawy: Możliwość przedstawienia osobiście przez interesanta sprawy Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Interesanci umawiani są według ustalonego terminarza przyjęć interesantów.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: