Lista spraw

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
Nie rozpatruje się informacji dotyczących terenów zamkniętych - zakres kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku rolnego osób fizycznych

Informacje w sprawie podatku rolnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobow...

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Zgłoszenia dokonuje ten, kto uzyskał zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

wyników