Nazwa usługi: Dzierżawa/zmiana dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 513, 58 66 88 512
fax.
pokój nr 428.

   
Wymagane dokumenty:
  • Podanie
  • dokument potwierdzający własność nakładów poniesionych na wybudowanie garaży: a) akt notarialny
  • b) umowa cywilno-prawna zarejestrowana we właściwym Urzędzie Skarbowym
  • c) postanowienie o ustawowym spadkobraniu z klauzulą prawomocności.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia dzierżawę/zmianę dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Około 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603)
Inne
Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz.93 z późn. zmianami)
Ustawa
Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1980r., Nr 9, poz. 26)
Ustawa
Ustawa z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591)
Inne
Ustawa z dnia 17.11.1964 Kodeks Postępowania Cywilnego
(Dz.U. nr 43 poz. 296 z późn. zmianami)
Ustawa
Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 903)
Inne
Akty prawa miejscowego.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 93203_fileot.doc
93202_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: