Nazwa usługi: Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Mienia Skarbu Państwa
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 525
fax. 58 66 88 502, 58 66 88 947
pokój nr 424.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
  • dokumentacja z rokowań z właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości
  • wypis z planu zagospodarowania lub decyzja lokalizacyjna dla inwestycji
  • mapa z zakresem inwestycji
  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • wypis z rejestru gruntów
  • oryginał/potwierdzona kopia upoważnienia inwestora w przypadku wniosków składanych przez pełnomocnika.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
   
Opłaty:

W przypadku wniosków składanych przez pełnomocnika opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

   
Czas załatwienia sprawy: Ok. 2 miesiące (uzależniony od terminu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej).
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Pomorskiego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 41004_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: