Nazwa usługi: Ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Mienia Skarbu Państwa
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 948, 58 66 88 527
fax. 58-66-88-502, 58 66 88 947, 58 66 88 502
pokój nr 424.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o ustanowienie służebności
  • załączniki: aktualne odpisy ksiąg wieczystych dla nieruchomości władnącej i służebnej
  • wypisy z rejestru gruntów
  • mapa sytuacyjno-wysokościowa
  • pełnomocnictwo (w przypadku wniosków składanych przez pełnomocnika).
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa.
   
Opłaty:

Wnioskodawca ponosi koszty wyceny i aktu notarialnego.

   
Czas załatwienia sprawy: Min. 3 miesiące.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Inne
Kodeks cywilny
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 41005_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: