Nazwa usługi: Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Lokalami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 512, 58 66 88 513
fax.
pokój nr 428.

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (wniosek może być złożony w chwili nabycia gruntu gminnego w użytkowanie wieczyste przez wszystkich właścicieli nakładów poniesionych na wybudowanie danego zespołu garażowego)
  • dowód wpłaty (opłata na poczet kosztów wyceny)
  • wniosek o sprzedaż garażu gminnego.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem/sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy.
Sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy: wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego - garażu z załącznikami:
1. Zaświadczenie z Administracji Budynków Komunalnych o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi.
2. Kopia umowy najmu garażu.
3. Oświadczenie wnioskodawcy.
4. Dowód wpłaty: opłaty na poczet operatu szacunkowego.
Rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni sporządza wycenę lokalu
użytkowego - garażu.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu.
Wywieszenie wykazu na 21 dni.
Oczekiwanie na ewentualne zgłoszenie się byłych właścicieli 21dni.
Podpisanie protokołu rokowań z wnioskodawcą.
Podpisanie umowy sprzedaży lokalu użytkowego - garażu.
   
Opłaty:

Sprzedaż opłata 220,00 zł.
Ustanowienie użytkowania wieczystego nie wymaga wcześniejszej wpłaty.

   
Czas załatwienia sprawy: Około 4 miesięcy od złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)
Ustawa
Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1993 r. Nr 64 poz. 16)
Ustawa
Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26)
Ustawa
Ustawa z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
Ustawa
Ustawa z dnia 17.11.1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296)
Ustawa
Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903)
Inne
Akty prawa miejscowego
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 93200_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: