Nazwa usługi: Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod gminne i powiatowe drogi publiczne
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Zarządu Nieruchomościami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 504, 58 66 88 519, 58 66 88 531, 58 66 88 943
fax. -
pokój nr 343.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek właściciela nieruchomości/użytkownika wieczystego/ lub z urzędu
  • pelnomocnictwo, gdy działa pełnomocnik
  • odpis zupełny z księgi wieczystej
  • postanowienie o nabyciu praw do spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (dotyczy spadkobierców byłych właścicieli/współwłaścicieli).
   
Sposób załatwienia sprawy: Tryb cywilno-prawny: uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, negocjacje ceny nabycia nieruchomości, zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie warunków i ceny nabycia nieruchomości, umowa w formie aktu notarialnego.
   
Opłaty:

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

   
Czas załatwienia sprawy: Uzależniony od woli stron (negocjacje) - minimum 3 miesiące.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
- Art. 6
- Art. 24
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 71668_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: