Nazwa usługi: Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego – grunt gminny
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Zarządu Nieruchomościami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 520, 58 66 88 530, 58 66 88 936, 58 66 88 937, 58 66 88 945
fax. 58 66 88 502
pokój nr 341, 342.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek zawierający opis nieruchomości (nr działki ,nr księgi wieczystej)
  • aktualny odpis z księgi wieczystej (odpis zwykły)
  • mapka ewidencyjna
  • aktualny odpis KRS-u (dotyczy osób prawnych).
   
Sposób załatwienia sprawy: Uchwała Rady Miasta o wyrażeniu zgody na sprzedaż.
Wycena nieruchomości (gruntu).
Zarządzenie Prezydenta Miasta o warunkach sprzedaży.
Umowa notarialna.
Koszty wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialnej i sądowej ponosi wnioskodawca.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Minimum 4 miesiące. Terminy wynikają z procedury uzyskania opinii, podjęcia uchwały Rady Miasta, sporządzenia wyceny nieruchomości, przygotowania zarządzenia o warunkach sprzedaży.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 71660_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: