Nazwa usługi: Zgłoszenie przez osobę uprawnioną pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 792 wew. 8792
fax. 58 66 88 795
niepełnosprawni@gdynia.pl Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30

   
Wymagane dokumenty:
  • złożenie zgłoszenia
   
Sposób załatwienia sprawy: 1. Złożenie w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni i wypełnienie zgłoszenia na miejscu.
2. Elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-mail.
3. Telefoniczne powiadomienie przez uprawnioną lub osobę wskazaną przez osobę uprawnioną, o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy (pracownik referatu wypełnia zgłoszenie).

Za osobę uprawnioną uznaje się osobę, która ukończyła 65 lat. Pracownik Referatu pomaga w załatwieniu sprawy w wydziale merytorycznym Urzędu Miasta Gdyni ale nie ma wpływu na sposób załatwienia sprawy.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: W momencie osobistego zgłoszenia się osoby uprawionej.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595)
Inne
Uchwała nr 238 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P.2014.118).
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 87304_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: