Nazwa usługi: Zgłoszenie przez osobę uprawnioną wybranej formy komunikowania się zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 792 wew. 8792
fax. 58 66 88 795
e-mail: niepełnosprawni@gdynia.pl Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:30

   
Wymagane dokumenty:
  • złożenie zgłoszenia
   
Sposób załatwienia sprawy: 1. Złożenie zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w komunikowaniu się i wypełnienie zgłoszenia na miejscu
2. Elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-mail
3. Telefoniczne powiadomienie przez osobę przybraną, która została wskazana przez osobę uprawnioną o potrzebie pomocy w komunikowaniu się (pracownik referatu wypełnia zgłoszenie).

Pracownik referatu ułatwia kontakt z pracownikiem wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Gdyni ale nie ma wpływu na sposób załatwienia sprawy.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Do trzech dni roboczych.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 87330_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: