Nazwa usługi: Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 480, 58 66 88 482
fax. 58 66 88 470
Pokój nr 515. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek (druk)
  • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub
  • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub
  • dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub
  • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wpis do rejestru.
   
Opłaty:

26 zł za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt.

Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Gotówką w kasach Urzędu Miasta Gdyni lub gotówką w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)

Płatność (26.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220)
Inne
Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1497/2003 z dnia 18 sierpnia 2003r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 2017_wniosek_Zwierzęta_UE.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: