Nazwa usługi: Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Mienia Skarbu Państwa
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 527
fax. 58 66 88 502, 58 66 88 947
pokój nr 424.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie
  • komplet załączników: mapa z zaznaczonym przebiegiem inwestycji
  • zgoda właściciela gruntu prywatnego do którego jest wykonywane przyłącze
  • kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku budowy sieci)
  • ostateczne opinie wydziałów uzgadniających inwestycję w przypadku trwałego zainwestowania.
   
Sposób załatwienia sprawy: Zgoda na czasowe zajęcie terenu wydawana jest w przypadku inwestycji prowadzonych pod powierzchnią gruntu (budowa przyłączy lub sieci).
Zgoda na trwałe zainwestowanie w gruncie wydawana jest w przypadku inwestycji prowadzonych na powierzchni gruntu.
Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym nie znajdują się w zasobie Skarbu Państwa, zgody na zajęcie wydaje użytkownik wieczysty.
W stosunku do gruntów pozostających w trwałym zarządzie zgody na zajęcie wydaje jednostka organizacyjna władająca nieruchomością.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Ok. 1 miesiąc.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 49070_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: