Nazwa usługi: Wydanie materiałów promocyjnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Promocji i PR
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 82 544
fax. 58 66 82 537
pokój nr 507. Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Pisemny wniosek o wydanie materiałów promocyjnych.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia uzyskanie materiałów promocyjnych.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Do 15 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 63514_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: