Nazwa usługi: Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/logo miasta Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Promocji i PR
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 82 541
fax. 58 66 82 537
pokój nr 507. Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu lub logo Miasta Gdyni
  • graficzny projekt wykorzystania herbu lub logo miasta Gdyni.
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zgody na wykorzystanie herbu i/lub logo miasta Gdyni.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
- Art. 18 ust. 2
- Art. 30 ust. 1
Inne
§6. pkt 1 uchwały nr XXIII/491/04 Rady Miasta Gdyni z dn. 22.09.2004 w sprawie zasad używania flagi i herbu miasta Gdyni.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 50819_fileot.doc
50816_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: