Lista spraw

Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku od nieruchomości osób fizycznych

Informację w sprawie podatku od nieruchomości można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- w sekretariacie Wydziału Dochodów - pok. ...

Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku rolnego osób fizycznych

Po otrzymaniu informacji Prezydent Miasta Gdyni wyda decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego. Będzie tam określona wysokość podatku oraz terminy i wysokość rat w jakich należy podatek ten uiszczać.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwo...

Zwrot opłaty skarbowej

Usługa umożliwia uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej.
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową.
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

wyników