Lista spraw

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim.

Wydanie materiałów promocyjnych

Usługa umożliwia uzyskanie materiałów promocyjnych.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/logo miasta Gdyni

Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zgody na wykorzystanie herbu i/lub logo miasta Gdyni.