Lista spraw

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.

Obiekty prowadzące działalność noclegową i posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych zobowiązane są do przekazy...

Wydanie materiałów promocyjnych

Usługa umożliwia uzyskanie materiałów promocyjnych.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu/logo miasta Gdyni

Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zgody na wykorzystanie herbu i/lub logo miasta Gdyni.