Alfabetyczna lista usług

Realizacja inwestycji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej

Odpowiedź Wnioskodawca otrzyma drogą pocztową lub odbierze osobiście w pok. 237 na II piętrze Urzędu. Czas załatwienia sprawy zależy od zakresu inwestycji.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod gminne i powiatowe drogi publiczne

Tryb cywilno-prawny: uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, negocjacje ceny nabycia nieruchomości, zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie warunków i ceny nabycia nieruchomości, umowa w formie aktu notarialnego.

Rejestracja pojazdu

Usługa umożliwia rejestracja pojazdu:
- nowego zakupionego w Polsce;
- używanego zarejestrowanego w Polsce;
- marki SAM;
- nowego sprowadzonego z zagranicy;
- używanego sprowadzonego z zagranicy;
- zabytkowego

Rejestracja psów z terenu gminy Gdynia, które ukończyły 2 miesiące życia

Właściciel psa powinien zgłosić się do Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24 pok. 515-516 w celu:
- złożenia formularza rejestracyjnego;
- pobrania metalowej zawieszki z numerem rejestracyjnym psa.

Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych

Usługa umożliwia zarejestrowanie oraz uzyskanie zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych.
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego składa się droga elektroniczną przez platformę Cu lub w kanc...

Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wpis do rejestru.

Rozgraniczanie nieruchomości

Usługa umożliwia rozgraniczenie nieruchomości.
1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienie geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia.
2. Dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu gra...

Rozłożenie na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Usługa umożliwia rozłożenie na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Dotyczy podatku: od nieruchomości osób fizycznych, od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowośc...